Επενδύοντας συστηματικά στον σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων συστημάτων σκίασης και περίφραξης που προάγουν έναν βιωσιμότερο τρόπο ζωής, η εταιρεία μας έλαβε πρόσφατα τρεις σημαντικές πιστοποιήσεις που υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας στους τομείς της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και τη συμμόρφωσή μας με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά οι πιστοποιήσεις που λάβαμε: 

ISO 14001: Η περιβαλλοντική διαχείριση στο επίκεντρο 

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει την έμπρακτη δέσμευσή μας να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Ακολουθώντας το πρότυπο αυτό, έχουμε καθορίσει ένα πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, από τη διαχείριση των φυσικών πόρων μέχρι τη μείωση των αποβλήτων μας.  

ISO 45001: Προτεραιότητα στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια 

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, με σκοπό οι οργανισμοί να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στους τομείς αυτούς, μέσα από διαδικασίες που προλαμβάνουν ασθένειες και ατυχήματα εργαζομένων. Η πιστοποίηση που λάβαμε υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους μας, μέσα από ένα πλαίσιο που διασφαλίζει τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, τη νομική μας συμμόρφωση και τη συνεχή βελτίωσή μας. Στόχος μας, η ευημερία των εργαζομένων μας και η δημιουργία βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο μας για τη συστηματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων.   

Σήμανση CE  

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί τεκμήριο ότι έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευαστή τους και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Μετά από αυστηρή αξιολόγηση, οι πέργκολές μας Santorini PG160P, Mykonos PG120P, Ithaca PG115P και PG120F Kos έλαβαν το σήμα CE, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή μας για την παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ.   

Μέσα από τις τρεις αυτές πιστοποιήσεις, διασφαλίζουμε την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων μας με την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της εργασιακής ασφάλειας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δέσμευσή μας να παρέχουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας που αξιοποιούν και αναβαθμίζουν το εξωτερικό περιβάλλον, προάγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.